• https://www.facebook.com/pages/Efe-kmt/576703365753687?ref=hl
 Kunststoff und Metall Technik
-
Plastik ve Metal Tekniği

        tel:+90 553 3070164
tel:+90 224 4770057

HAVALANDIRMA
   Havalandırma Sistemleri,

Tesislerde asit ve kimyasalların zararlı etkilerini azaltarak, öncelikle çalışanların sağlığına, çalışma ortamının güvenliğine ,koku ve asit buharları giderimi konusunda başarılı ve etkili sonuçlar vermektedir.
Asitli Ortamlarda oluşan Gazları dışarıya atmak için gerekli Sistemler,

Pojelendirilip, Uygulanmaktadır.